oprichtingDe Young Gentlemen Golf Club (YGGC)

 

Is opgericht op 26 januari 1998 door Guido Dukker en Jan Otsen. In eerste instantie als een lolletje en excuus om regelmatig te kunnen golfen met onze vrienden, later uitgegroeid tot een vereniging waarin de golfsport op serieuze wijze beoefend wordt. Een club van vrienden, vrienden van vrienden en daar weer vrienden van. Een poging om het eenzame bestaan van een greenfeespeler te verrijken met wedstrijdspanning en clubgevoel. Niet voor niets zijn de 19e hole en de prijsuitreiking (het fel begeerde "lijstje") belangrijke onderdelen van onze golfronde.

 In het kort een aantal feiten over onze vereniging: We spelen van april tot en met september twee wedstrijden per maand op vrijdag en zondag.Eenmaal per jaar spelen we de clubkampioenschappen (over meerdere dagen) in het buitenland. Gedurende het jaar krijgen de beste 10 spelers van de wedstrijd punten toegekend, die worden opgeteld in het kader van de strijd om de titel van "Player of the Year" De vereniging heeft maximaal 56 spelende leden.

 Ieder lid speelt minimaal 6 wedstrijden per jaar, anders volgt er een waarschuwing. Indien in één van de twee jaren erop vervolgens de vereiste wedstrijden niet gehaald worden, wordt het betreffende lid uitgesloten. Het bestuur kan besluiten nemen om uitzonderingen op deze regeling te maken. Adspirant leden, qualifyers genoemd, worden voorgedragen door leden en in eerste instantie op de wachtlijst geplaatst. Het bestuur neemt het besluit tot toetreding of afwijzing. Momenteel is er geen plaats en is de wachtlijst gesloten. In het buitenland woonachtige leden zijn op de bovenstaande regels een uitzondering, zij kunnen “overseas member” worden en hebben dezelfde status als spelende leden.

 Ieder lid beschikt minimaal over een Golfvaardigheidsbewijs (GVB). Voor leden zonder NGF handicapregistratie hanteren wij een clubhandicap. Alle YGGC wedstrijden zijn in principe qualifying. De YGGC heeft donateurs, die hebben geen speelrecht betreffende de reguliere wedstrijden of de clubkampioenschappen. Voor de Members & Friends kunnen zij zich wel inschrijven. Contributieafdracht en afdracht van start- en borrelgelden geschiedt via automatische incasso. Alle correspondentie verloopt via email en internet (www.yggc.nl).

 

Voorzitter Penningmeester Secretaris Wedstrijdsecretaris Bestuurslid Erevoorzitter Erelid Lid van Verdienste
1998 Guido Dukker Jan Otsen  
1999 Guido Dukker Jan Otsen
2000 Guido Dukker Jan Otsen Joris Bruggen Ernst Pieter Knupfer
2001 Guido Dukker Jan Otsen Joris Bruggen Ernst Pieter Knupfer
2002 Guido Dukker Jan Otsen Jan Sandberg
2003 Guido Dukker Jack van Gelder Benno Honsdrecht Jan Sandberg
2004 Guido Dukker Jack van Gelder Benno Honsdrecht Jan Sandberg
2005 Guido Dukker Jack van Gelder Benno Honsdrecht Jan Sandberg Jary Bollen
2006 Guido Dukker Jack van Gelder Benno Honsdrecht Jan Sandberg
2007 Guido Dukker Jack van Gelder Benno Honsdrecht Jan Sandberg Guido Dukker Jan Sandberg
2008 Michael Tugendhaft Jack van Gelder Benno Honsdrecht Erik Smith
2009 Michael Tugendhaft Jack van Gelder Benno Honsdrecht Erik Smith
2010 Jack van Gelder Erik Smith Michael Tugendhaft Rein Akkerman Jan Otsen
2011 Jack van Gelder Erik Smith Michael Tugendhaft Rein Akkerman
2012 Jack van Gelder Erik Smith Michael Tugendhaft Rein Akkerman
2013 Jack van Gelder Erik Smith Michael Tugendhaft Rein Akkerman
2014 Jack van Gelder Peter van Essen Michael Tugendhaft Rein Akkerman
2015 Jack van Gelder Peter van Essen Michael Tugendhaft Rein Akkerman        
2016 Jack van Gelder Mark Hunneman Michael Tugendhaft Rein Akkerman        
2017 Jack van Gelder Mark Hunneman Michael Tugendhaft Rein Akkerman        
2018 Jack van Gelder Mark Hunneman Michael Tugendhaft Rein Akkerman        
2019 Jack van Gelder Mark Hunneman Michael Tugendhaft Rein Akkerman        
2020 Jack van Gelder Mark Hunneman Michael Tugendhaft Rein Akkerman